OTRAS EDICIONES

ODS sariak. Mundu hobea posible delako.

ODS sarien helburua da Garapen Jasangarrirako Helburuak (ODS) lortzen laguntzen duten pertsonen, enpresen eta erakundeen lana ezagutaraztea eta aintzatestea.

ODS batean edo batzuetan eragin positiboa izatea lortu duten hautagaitzak bilatzen ditugu, proiektuen, ekimenen, produktuen, zerbitzuen edo beste edozein jarduera garrantzitsuren bidez.

ODS SARIA - PERTSONA

Pertsonengan eta giza eskubideen errespetuan eragin positiboa duten, desberdintasunak murrizten dituzten eta duintasuna eta berdintasuna modu guztietan bermatzen dituzten proiektuak eta ekimenak garatzen dituzten lurraldeko eragileek aurkeztu ahal izango dute hautagaitza.

Proposamenen izaera berritzailea eta herritarrentzat Euskadi bidezkoagoa eta berdinzaleagoa sortzeko potentziala balioetsiko dira.

ODS SARIA - PLANETA

Gure planetaren osasunean eragin positiboa izango duten lurraldeko eragileek garatutako proiektuak sarituko dira. Baliabide naturalak babestu eta horien kudeaketa hobetzen duten ekimenak baloratuko dira, baita ekoizpen eta kontsumo arduratsuagoa sustatzen dutenak edo etorkizuneko belaunaldien ongizatea bermatzeko arazo klimatikoei heltzen dietenak ere.

ODS SARIA - OPAROTASUNA

Naturarekin bateragarria den aurrerapen ekonomiko, sozial eta teknologikoa sustatzeko helburuarekin lan egiten duten lurraldeko eragileek gauzatutako ekimenak aintzatetsiko dira, betiere lurralde lehiakorra eta ingurunearekin orekatua sortzen badute.

ODS SARIA - BAKEA

Sari honen helburua da gure gizartearen ikuspegi baketsua eta indarkeriarik gabekoa hobekien ordezkatzen duen eta helburu hori lortzeko lan egiten duen proiektuari omenaldia egitea, pertsona guztien eta ingurunearen duintasuna errespetatuta.

ODS SARIA - ALIANTZAK

Mundu mailako etorkizun jasangarria lortzeko eta bermatzeko, aliantza sendoak egin beharko dira. Sari honek lurraldeko eragileen artean GJHetako bati modu partekatuan heltzeko sortu diren eta, lankidetzaren bidez, sortutako eragin positiboa biderkatzeko gai diren itunak aintzatesten ditu.