ODS Sarien lege-oinarriak

1.  Oinarri espezifikoak

PROMOZIOA ODS sariak.
ANTOLATZAILEA Euskadiko SER katea edo Radio Bilbao
HASIERA 2023/05/03 – 17:00 h (ordu penintsularra) AMAIERA 2023/05/21 – 23:59 h (ordu penintsularra)
PARTE HARTZEKO BIDEA

Parte hartu ahal izango da www.premiosods.eus webgunearen bidez eta Euskadiko SER irrati guztien sare sozialen bidez.

Halaber, Euskadiko SER irrati guztien webgunean agertuko den gertaerari buruzko berrian agertuko den estekaren bidez parte har daiteke.

PARTE HARTZEKO MEKANIKA

Parte hartzaileek lehen aipatutako webgunera sartu beharko dute eta «Aurkeztu hautagaitza bat» atalean eskuragarri dagoen izen-emate fitxa bete beharko dute.

IRABAZLEEN HAUTAKETA

Irabazleak botoen gehiengoz aukeratuko dira, gutxienez 5 kidez osatutako epaimahai baten irizpidearen arabera. Epaimahaiko lehendakaria Euskadiko SER irrati katearen lurralde-zuzendaritza izango da, eta araudiko arauak aplikatzen direla bermatuko da.

Berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da edozein gai ebazteko.

Epaimahaiaren epaiak apelaezinak izango dira.

IRABAZLE KOPURUA

IRABAZLEAK 5

ORDEZKOAK 5

SARIAK

Saria garaikur batek (1 saridun bakoitzeko, 5 guztira) eta ohorezko diplomak osatzen dute.

Sariak ez du diru-konpentsaziorik.

DATU PERTSONALEN BABESA

Parte-hartzaileen, irabazleen eta ordezkarien datu pertsonalak ODS Sariak garatzeko erabiliko ditu SER irrati kateak (helbidea: Ercilla 24, 6. solairua, 48011, Bilbo; aurrerantzean, Euskadiko SER katea edo Radio Bilbao). Tratamendu honen helburua ODS Sariak Oinarri hauetan ezarritakoaren arabera kudeatzea da.

ODS Sariekin zerikusia duten ekitaldietara joaten direnen irudia jaso eta argitaratu ahal izango da, informazio- eta sustapen-ondorioetarako.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta eramateko eskubideak erabili ahal izango dituzte, posta arruntez, adierazitako helbidera, ODS Sarietan parte-hartzaile edo interesdun gisa identifikatuta eta erabili nahi duten eskubidea jakinda.

Era berean, parte-hartzaileak uste badu datuak babesteko eskubidea urratu zaiola, PRISA taldeak bere borondatez izendatutako Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo ahal izango du. Talde horretako kidea da antolatzailea, eta, horretarako, honako helbide hau erabiliko du: dpo@prisa.com Kasu horretan, parte-hartzaileak Datuak Babesteko Espainiako Agentzian kexa edo erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere izango du. Informazio gehiago www.aepd.es helbidean.

Parte-hartzaileek, irabazleek eta ordezkariek beren datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago kontsulta dezakete Oinarri Orokorretako 2.6 atalean.

2.  Oinarri orokorrak

2.1. ANTOLATZAILEA

Promozio hau SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U.k antolatu du. Helbidea: Gran Vía kalea 32, 28013, Madril. IFZ: B28016970, Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatutako enpresa, 6592 liburuki orokorra, 5592, 162 Sozietateen Liburuaren 3. atala, atala, 5222-1 orria, 145 inskripzioa (aurrerantzean, Euskadiko SER irrati katea edo Antolatzailea).

2.2. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Parte-hartzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 1. 18 urtetik gorakoa izatea.
 2. Espainiako lurraldean bizitzea.
 3. Antolatzailearekiko lan-mendekotasuneko egoeran ez egotea, eta antolatzaileak eta, hala badagokio, irabazleen aukeraketan edo sarien banaketan parte hartzen duten erakundeak zuzenean promozioaren kudeaketan inplikatuta ez egotea.
 4. Aurreko puntuan baztertutako pertsonen odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 1. mailara arteko senidea ez izatea.
 5. NANa edo agiri ofizial baliokidea izatea, nortasuna eta adina egiaztatzeko.
 6. Parte hartzeko oinarri hauek osorik eta argi eta garbi onartzea.
 7. Hala badagokio, oinarri espezifikoetan adierazitako partaidetza-bidea erabiltzeko baldintzak osorik eta argi eta garbi onartzea.

Promoziotik deskalifikatu egingo da parte-hartzailea, baldin eta bere erregistroa edota parte-hartzea legez kontra aldatzen saiatzen bada, haren emaitza faltsututa edota iruzurrezko partaidetza-metodoak erabilita, edozein prozedura tekniko edo informatikoren bidez, edota parte-hartzaile guztien arteko aukera-berdintasuna artatzen edo urratzen badu (adibidez, profil edo erabiltzaile-kontu desberdinetan behin eta berriz parte hartzea).

Antolatzaileak promoziotik deskalifikatzeko eskubidea izango du oinarri hauek errespetatzen ez dituen edozein parte-hartzaile, edo edozein eduki iraingarri, laidogarri, lizun, mehatxagarri edo xenofobo argitaratzen duena, indarkeria bultzatzen duena, diskriminatzailea dena edo beste edozein modutan legearen, moralaren, ordena publikoaren, ohorearen, intimitatearen edo bitartekoen irudiaren aurkakoa dena.

2.3. SARIAK

Antolatzailea ahalik eta lasterren jarriko da harremanetan irabazleekin, saria emateko edota irabazleekin gozatzeko xehetasunak, baldintzak eta jarraibideak zehazteko.

Irabazlearen erantzunik ez badago oinarri espezifikoetan zehaztutako saiakeretan edo epean, irabazlea deskalifikatu egingo da, eta beste irabazle bat aukeratuko da, irizpide eta prozedura berberei jarraituta.

Antolatzailearen jarraibideak bete ondoren, Promozioaren Oinarri Espezifikoetan adierazitako sariak banatuko dira; hala ere, adierazitako sarien ordez balio bereko edo handiagoko beste batzuk emateko eskubidea izango du antolatzaileak, baldin eta sariak ezin bazaizkie irabazleei eman antolatzailearen borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik.

Saridunak ezin izango du, inola ere, sarreraren edo sariaren komertzializazioa dakarren edozein ekintza egin, ezta saldu, birsaldu edo enkantean jarri ere.

Saria ezin izango da inola ere aldatu, konpentsatu edo hirugarren bati eman, antolatzailearen eta irabazlearen artean idatzizko akordiorik ez badago.

Irabazleak sariaren ondorioz sor daitezkeen zergak ordaindu beharko ditu, indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera.

Era berean, irabazleak konpromisoa hartzen du antolatzailearekin lankidetzan aritzeko promozioari lotutako publizitate-jardueretan, kontzeptu horrengatik inolako ordainsaririk jaso gabe eta kosturik gabe, eta baimena ematen du bere izena eta irudia helburu horietarako jakinarazteko.

2.4. JABETZA INTELEKTUALA ETA IRUDI-ESKUBIDEAK

TESTUEN, AUDIOEN, BIDEOEN, ARGAZKIEN edo jabetza intelektualeko eskubideak sor ditzakeen beste edozein material edo edukiren bidez parte hartuz gero (aurrerantzean, TAVF materiala), parte-hartzaileak edo, halakorik ezean, legezko tutoretza duen pertsonak berariaz adierazten du ondoren adierazitakoa, eta bere gain hartzen ditu adierazpen hori faltsutzearen ondorioak, eta antolatzaileari honako hauek adierazten dizkio:

 1. TAVF materiala parte-hartzailearen sorkuntza bat dela, guztiz originala hura osatzen duten zati guztietan, eta ez duela jabetza intelektualeko kargarik, eta horren parte-hartzailea, egilea eta ekoizlea dela. Hau da, TAFV materialak ez du akordiorik, kontraturik, lizentziarik edo kargarik, eta ez dago inskribatuta eskubideen kudeaketa kolektiboko erakundeetan (nazionalak edo nazioartekoak).
 2. Parte-hartzailea TAFV materialaren egilea ez bada edo besteren lanak sartzen badira, berariaz adierazten du dagozkion baimen guztiak lortu dituela eta antolatzaileari horren inguruko edozein erantzukizun bere gain hartzea.
 3. TAFV materialak ez dituela hirugarrenen jabetza intelektualeko edota industrialeko eskubideak urratzen, jabari publikoan daudenean izan ezik, eta bere taldeko enpresak erantzukizunetik salbuesten ditu, bitartekoek eskubide horiek urratzeagatik erreklamazioa aurkezten badute.
 4. TAVF materialari dagokionez, libreki baimentzen da, ordaindu gabe, esklusiboki eta bitartekoei lagatzeko ahalmenarekin, sinkronizazioa (osoa edo partziala), erreprodukzioa (osoa edo partziala), komunikazio publikoa (osoa edo partziala), eraldaketa (osoa edo partziala) eta banaketa (osoa edo partziala) edozein linean eta lineaz kanpo formatu eta euskarritarako, mundu osorako eta indarrean dagoen legeriak baimentzen duen epe osorako. Hala ere, antolatzaileak egileak bere lanaren gainean dituen eskubide moralak aztertuko ditu.
 5. TAFV materialean datu pertsonalak eta ezagutzeko moduko aurpegiak edo ahotsak agertzen badira, parte-hartzaileak baimena ematen du horiek oinarri hauetan (orokorrak eta espezifikoak) adierazitakoaren arabera erabiltzeko. Datu, irudi edo ahots horiek hirugarrenei badagozkie, parte-hartzaileak bermatu eta bere gain hartzen du adinez nagusiak direla, legez ezgaiturik ez daudela eta dagozkien eskubideei buruzko baimen egokia eman diotela. 

Ezingo du parte hartu edozein TAFV materialek, baldin eta material horren edukia difamatzailea, iraingarria, lizuna, mehatxatzailea, xenofoboa bada, indarkeria bultzatzen badu, diskriminatzailea bada edo beste edozein modutan moralaren, ordena publikoaren, ohorearen, intimitatearen edo bitartekoen irudiaren aurka egiten badu, eta gizartearen arbuioa eragin badezake edo legez kontrakoa bada.

Era berean, antolatzaileak eskubidea izango du kalitate egokia ez duten TAFV materialak ez emititzeko, edo formatuak ikuspen/entzumen egokia eragozten badu.

2.5. OINARRIEN ONARPENA

Oinarri hauek (orokorrak eta espezifikoak) Espainiako araudiak arautzen ditu.

Parte-hartzaileak berariaz onartzen du, argi eta garbi eta mugarik gabe, promozio honetako oinarri guzti-guztiak betetzea.

Oinarriren bat betetzen ez bada, parte-hartzailea promozio honetatik kanpo geratuko da.

Oinarri hauen interpretazioan zalantzarik edo desadostasunik badago, antolatzaileak interpretazio bat egingo du promozioa sortu deneko espiritua eta helburua kontuan hartuta.

Oinarri hauetan agertzen ez den edozein gorabehera antolatzaileak ebatziko du, bere jakintzaren eta irizpide onenaren arabera.

Antolatzailearen erabakiak lotesleak izango dira.

Antolatzaileak ez du erantzukizunik hartuko parte-hartzaileak oinarri hauetan ezarritakoarekin edo hartzen dituen erabakiekin ados ez badaude.

Zergati arrazoituak direla-eta, antolatzaileak oinarri hauek aldatu ahal izango ditu promozioa hasi ondoren.

Promozio honen oinarriak promozioa indarrean dagoen aldian egongo dira eskuragarri, antolatzailearen eskura dauden bitartekoetan, oinarri espezifikoetan adierazitako Parte Hartzeko Bidearen arabera.

Promozio hau ez dago Parte Hartzeko Bidearen kudeatzaileek babestuta, bermatuta edo administratuta. Alde horretatik, parte-hartzaileak Parte Hartzeko Bidearen kudeatzaileak salbuesten ditu, antolatzailearen promozio honi dagokionez.

2.6. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

2.6.1.  Parte-hartzaile guztientzako informazio komuna

Parte-hartzaileek emandako datu pertsonalak antolatzailearen ardurapeko fitxategi batean sartuko dira, promozioan parte hartzea kudeatzeko, oinarri orokor eta espezifiko hauetan adierazitakoaren arabera. Oinarri juridiko honetan oinarritzen dira tratamendu horiek: promozioa kudeatzeko beharra, oinarri orokor eta espezifiko hauetan xedatutakoaren arabera.

Parte-hartzaileen datu pertsonalak ez zaizkio inori jakinaraziko, Oinarri Orokorretan eta Espezifikoetan adierazitakoaren arabera Promozioa kudeatzeko beharrezkoa denean izan ezik. Parte-hartzailearen datu pertsonalak promozioak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta, ondoren, hilabetez gordeko dira, gorabeherarik sortzen bada ere.

Hala ere, Parte Hartzeko Bideak aukera ematen badu, parte-hartzaileek gonbidapen bat jaso ahal izango dute posta elektronikoz antolatzailearen webgunean erregistratzeko. Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa antolatzailearen interes legitimoa da, parte-hartzaileek beste promozio batzuei buruzko informazioa jasotzeko aukera izan dezaten. Parte-hartzaileek gonbidapena onartzen ez badute, beren datuak ez dira xede horrekin tratatuko hilabeteko epean.

Parte-hartzaileek beren sarbide-, zuzenketa-, ezabatze-, aurkaritza-, mugatze- eta eramangarritasun-eskubideak erabili ahal izango dituzte. Horretarako, antolatzailearengana jo beharko dute, posta arruntez, adierazitako helbidera, nortasuna egiaztatuz NANaren edo agiri baliokidearen kopia eskaneatu batekin, eta sustapen honetako parte-hartzaile gisa identifikatuta. Erabiltzaileak bere eskaerari behar bezala erantzuteko behar duen informazio guztia ematea gomendatzen da.

Era berean, parte-hartzaileak uste badu datuak babesteko eskubidea urratu zaiola, PRISA taldeak bere borondatez izendatutako Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo ahal izango du. Talde horretako kidea da antolatzailea, eta, horretarako, honako helbide hau erabiliko du: dpo@prisa.com. Kasu horretan, parte-hartzaileak Datuak Babesteko Espainiako Agentzian kexa edo erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere izango du. Informazio gehiago www.aepd.es helbidean.

Parte-hartzaileak komunikatzen dituen datu guztiak benetakoak direla bermatzen du, eta datu horiek eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du. Datu osatugabeak, okerrak edo faltsuak emateagatik antolatzaileari edo hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztien erantzule izango da.

2.6.2. Irabazleentzako informazio espezifikoa eta erreserbak

Irabazleen datu pertsonalak saria emateko eta gozatzeko beharrezkoak diren enpresa edo erakundeei jakinarazi ahal izango zaizkie, oinarri espezifikoetan eta indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera, besteak beste, Zerga Agentzia barne. Tratamendu horiek legitimatzen dituen oinarri juridikoa oinarri espezifikoak eta indarrean dagoen legeria betetzeko beharra da.

Era berean, irabazleen eta, hala badagokio, ordezkarien datu pertsonalak jendaurrean jakinarazi ahal izango dira, antolatzailearen eskura dagoen edozein bitartekotan, baita sare sozialetako webgune eta orri ofizialetan ere, promozioaren gardentasuna bermatzeko.

Enpresa edo erakunde horietako batzuk, bai eta Parte Hartzeko Bidearen erakunde kudeatzailea ere, Europar Batasunekoak ez diren beste herrialde batzuetan egon daitezke, baldin eta horien legeriak ez badu eskatzen datuen babes-maila Europakoaren baliokidea izatea. Parte-hartzaileak horretaz jabetu behar du parte hartu aurretik.

Irabazleen datuak saria emateko eta gozatzeko behar den epean gordeko dira, eta, ondoren, gehienez ere 5 urteko epean, aldi horretan gorabeheraren bat gertatuz gero. Ondoren, datuak ezeztatu edo suntsitu egingo dira. Aurrekoa gorabehera, irabazleen datuen argitalpena mugagabea izango da, harik eta haien datuak ezabatzea eskatzen duten arte.